رستوران و سفره خانه سنتی هزار افسان

رستوران و سفره خانه سنتی هزار افسان 
محیطی خانوادگی دارای تخت سنتی و میز و صندلی به مساحت 500 متر مربع
با ظرفیت 300 نفر
طراحی شده توسط استادکاران معماری سنتی ایران
به همراه موسیقی زنده و بهترین غذاهای سنتی ایرانی